Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 13 2019

notsoportrays
notsoportrays
Reposted fromzelbekon zelbekon viatimecode timecode

July 03 2019

notsoportrays
Pracownia Ryszarda Kapuścińskiego w Warszawie.
notsoportrays
6974 da7d 500
Yaah.
Reposted fromriot riot viamonikasamodobro monikasamodobro

July 01 2019

notsoportrays
Profesor językoznawstwa, przewodniczący wszystkich istniejących w Polsce komisji językowych, podczas zajęć poprosił studentkę o przeczytanie słownikowej definicji wyrazu „kochać”. Gdy studentka wykonała jego zalecenie, referując, że „kochać” to znaczy: „darzyć sympatią, uwielbieniem etc.”,
profesor teatralnie się oburzył: To są bzdury! Darzyć sympatią mogę bardzo wielu ludzi, ale to jeszcze nie znaczy, że ich wszystkich kocham. Najlepszą definicję słowa "kochać" stworzyła językoznawczyni, Anna Wierzbicka "Kochać, to chcieć być czyimś dobrem" Zapamiętajcie to: chcieć być czyimś dobrem.
http://niewinni-czarodzieje.pl/czy-warto-studiowac-polonistyke
Reposted fromciarka ciarka viamonikasamodobro monikasamodobro

June 30 2019

notsoportrays
2562 7e6d 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viaciarka ciarka

June 18 2019

notsoportrays
Jest różnica pomiędzy  zainteresowaniem,  a    zaangażowaniem.
Kiedy jesteś zainteresowany robieniem czegoś, robisz to tylko wtedy, kiedy jest to wygodne.
Kiedy jesteś zaangażowany w coś, nie akceptujesz wymówek.
— Ken Blanchard

June 14 2019

notsoportrays

misshorrorshow-of-midgard:

Ladies, gents and non-binaries: Stephen Fry, man who possesses the most common sense of any human on earth.

Reposted fromthatsridicarus thatsridicarus viaciarka ciarka
notsoportrays
9818 dc77 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaciarka ciarka

June 08 2019

notsoportrays
9887 7ed5
Reposted fromtichga tichga viamojkubekherbaty mojkubekherbaty

June 06 2019

3412 0ca0 500
Reposted fromdeanfell deanfell viamonikasamodobro monikasamodobro

June 03 2019

notsoportrays
Before Sunrise (1995)
notsoportrays
notsoportrays
5546 9924 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaciarka ciarka
notsoportrays
notsoportrays
Wszystko trzeba odkryć samemu. I również przejść przez to zupełnie samemu.
— Tove Jansson
notsoportrays

May 29 2019

notsoportrays
Jesteśmy społeczeństwem ginącym z nadmiaru wyboru
— Margaret Atwood
Reposted fromSeventeenRed SeventeenRed viaciarka ciarka

May 28 2019

notsoportrays
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl