Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 17 2019

notsoportrays
„Jeśli ktoś woli nie ryzykować cierpień, musi obyć się bez wielu rzeczy: bez dzieci, małżeństwa, rozkoszy seksualnej, ambitnych planów, przyjaźni, bez wszystkiego, co ożywia życie, nadaje mu sens i znaczenie. Jeśli zrobisz krok, rozwiniesz się pod jakimkolwiek względem, cierpienie i radość będą twoją nagrodą. Pełnia życia jest pełnią cierpienia. Zamiast tego można jedynie nie całkiem żyć lub całkiem nie żyć.” M. Scott Peck 
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaciarka ciarka
notsoportrays
0485 a867
Reposted fromverronique verronique viatimecode timecode

November 11 2019

notsoportrays
6425 d031 500
Reposted fromambiente ambiente viamonikasamodobro monikasamodobro

October 14 2019

notsoportrays

October 10 2019

notsoportrays

October 04 2019

notsoportrays
4710 e0c6 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaciarka ciarka

September 28 2019

notsoportrays
notsoportrays
0688 6b17 500
Little Miss Sunshine.
Reposted frompchamtensyf pchamtensyf viaciarka ciarka
notsoportrays
notsoportrays
W psychoterapii jest takie powiedzenie : albo ekspresja albo depresja.
— Wojciech Eichelberger, Wysokie Obcasy nr 11
Reposted fromolewka olewka viaciarka ciarka
notsoportrays
5660 decf 500
Reposted frompiehus piehus viaciarka ciarka
notsoportrays
notsoportrays
9863 dad5 500
Reposted fromfeegloo feegloo viaciarka ciarka
notsoportrays
Problem polega na tym, że wszyscy bez względu na płeć zaczynamy żyć coraz dalej od siebie. Od siebie nawzajem, a także od własnego ja, które pogrąża się w zgiełku zabiegania, w śmietniku reklamy oraz finansowych namiętności. Skały naszego skupienia są roztrzaskiwane przez nadmiar bodźców, zalewają je fale płynące z telewizyjnych kanałów, atakują nas jęki komórkowych telefonów. A brak czasu to brak przestrzeni na czułość.
— Tomasz Jastrun, Gra wstępna
Reposted frommhsa mhsa viaciarka ciarka
notsoportrays
4530 f459 500
Reposted frommangoe mangoe viatimecode timecode
notsoportrays
4710 e0c6 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaciarka ciarka

September 06 2019

notsoportrays
6635 a129
Reposted fromtichga tichga viaciarka ciarka
notsoportrays
notsoportrays
Reposted fromshakeme shakeme viahomefromhome homefromhome
notsoportrays
0945 ab20 500
Reposted fromtojika4 tojika4 viatimecode timecode
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl