Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 06 2019

notsoportrays
6635 a129
Reposted fromtichga tichga viaciarka ciarka
notsoportrays
notsoportrays
Reposted fromshakeme shakeme viahomefromhome homefromhome
notsoportrays
0945 ab20 500
Reposted fromtojika4 tojika4 viatimecode timecode
notsoportrays
9938 ad23 500
Reposted fromeyelyn eyelyn viaciarka ciarka
notsoportrays
3077 2c3b 500
Reposted fromeyelyn eyelyn viabzium bzium

August 03 2019

notsoportrays
notsoportrays
Reposted fromFlau Flau viatimecode timecode
notsoportrays
2363 d7c7
Reposted fromtichga tichga viatimecode timecode

July 30 2019

notsoportrays

July 25 2019

notsoportrays
To prawda, że byłem niemal wszechwiedny (jednak niezupełnie), gdy miałem lat dwadzieścia, ale – jak ci wiadomo – z wiekiem ludzie głupieją, tak więc mając lat dwadzieścia osiem, byłem już mniej wszechwiedzący i proces ten postępuje po dziś.
— Leszek Kołakowski
Reposted fromciarka ciarka
notsoportrays

July 13 2019

notsoportrays
notsoportrays
Reposted fromzelbekon zelbekon viatimecode timecode

July 03 2019

notsoportrays
Pracownia Ryszarda Kapuścińskiego w Warszawie.
notsoportrays
6974 da7d 500
Yaah.
Reposted fromriot riot viamonikasamodobro monikasamodobro

July 01 2019

notsoportrays
Profesor językoznawstwa, przewodniczący wszystkich istniejących w Polsce komisji językowych, podczas zajęć poprosił studentkę o przeczytanie słownikowej definicji wyrazu „kochać”. Gdy studentka wykonała jego zalecenie, referując, że „kochać” to znaczy: „darzyć sympatią, uwielbieniem etc.”,
profesor teatralnie się oburzył: To są bzdury! Darzyć sympatią mogę bardzo wielu ludzi, ale to jeszcze nie znaczy, że ich wszystkich kocham. Najlepszą definicję słowa "kochać" stworzyła językoznawczyni, Anna Wierzbicka "Kochać, to chcieć być czyimś dobrem" Zapamiętajcie to: chcieć być czyimś dobrem.
http://niewinni-czarodzieje.pl/czy-warto-studiowac-polonistyke
Reposted fromciarka ciarka viamonikasamodobro monikasamodobro

June 30 2019

notsoportrays
2562 7e6d 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viaciarka ciarka

June 18 2019

notsoportrays
Jest różnica pomiędzy  zainteresowaniem,  a    zaangażowaniem.
Kiedy jesteś zainteresowany robieniem czegoś, robisz to tylko wtedy, kiedy jest to wygodne.
Kiedy jesteś zaangażowany w coś, nie akceptujesz wymówek.
— Ken Blanchard

June 14 2019

notsoportrays

misshorrorshow-of-midgard:

Ladies, gents and non-binaries: Stephen Fry, man who possesses the most common sense of any human on earth.

Reposted fromthatsridicarus thatsridicarus viaciarka ciarka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl