Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 20 2019

Gdy rozmyślasz o życiu musisz pamiętać o dwóch rzeczach: żadna ilość poczucia winy nie naprawi błędów przeszłości i żadna ilość nerwów nie jest w stanie zmienić przyszłości.
Reposted fromdivi divi viamojkubekherbaty mojkubekherbaty

May 02 2019

notsoportrays
It must be obvious... that there is a contradiction in wanting to be perfectly secure in a universe whose very nature is momentariness and fluidity.
— Alan Watts
Reposted fromexistential existential viaciarka ciarka
notsoportrays
4482 83ca 500
Reposted fromaaxxx aaxxx viaciarka ciarka

May 01 2019

notsoportrays
4652 eb69 500
Reposted fromneomodalna-art neomodalna-art viastonerr stonerr
notsoportrays
notsoportrays
6391 d765
Reposted fromciarka ciarka

April 26 2019

notsoportrays
6156 029c 500
light
Reposted fromsponzy sponzy vialendi lendi
notsoportrays
Kochać kogoś, to jak wprowadzić się do nowego domu. Na początku człowiek zachwyca się tym, co nowe, każdego ranka się dziwi, że to należy do niego, jakby się bał, że w każdej chwili ktoś może wpaść przez drzwi i powiedzieć, że zaszła pomyłka, że wcale nam nie przysługuje takie piękne mieszkanie. Ale z biegiem lat fasada niszczeje, tu i ówdzie drewno pęka i już kocha się ten dom nie za to, jaki jest doskonały, tylko raczej dlatego, że nie jest. Człowiek uczy się jego wszystkich kątów i zakamarków. Jak otwierać drzwi, żeby klucz nie blokował się w zamku, kiedy jest zimno na dworze. Które deski w podłodze się uginają, kiedy się po nich stąpa, i jak otwierać drzwi szafy, żeby nie skrzypiały. To właśnie to, te wszystkie małe tajemnice sprawiają, że to naprawdę jest twój dom.
— Fredrik Backman
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viastonerr stonerr
notsoportrays

April 25 2019

notsoportrays
Życie ludzkie dzieje się tylko raz i dlatego nigdy nie będziemy mogli stwierdzić, która z naszych decyzji była słuszna, a która zła, ponieważ w danej sytuacji mogliśmy decydować tylko jeden raz. Nie dano nam żadnego drugiego, trzeciego, czwartego życia, abyśmy mogli porównać konsekwencje różnych decyzji
— Milan Kundera - Nieznośna lekkość bytu
Reposted frombeeth beeth viastonerr stonerr

April 24 2019

notsoportrays
notsoportrays
6412 624c
notsoportrays
notsoportrays
notsoportrays
notsoportrays
notsoportrays
9433 1bb9 500
Reposted frometernaljourney eternaljourney viaciarka ciarka

March 23 2019

notsoportrays
4293 5fd8
Reposted fromfungi fungi viasfm sfm

March 07 2019

notsoportrays
7364 c4d5 500
tak naprawdę nie jest trudno być szczęśliwym
Reposted frominfinitearms infinitearms viastonerr stonerr
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl